FI klargör kraven på kreditprövning vid konsumtionslån

FI klargör kraven på kreditprövning vid konsumtionslån

Kreditprövningar vid konsumtionslån behöver förbättras. Därför föreslår Finansinspektionen (FI) nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden. De nya råden tydliggör vilken information kreditgivare bör grunda sina kreditprövningar på och hur de bör bedöma låntagarens betalningsförmåga. Vi ger också exempel på när en kreditgivare bör avråda från lån som […]

Läs mer

Ett positivt kreditupplysningsregister inrättas för att förebygga överskuldsättning

En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår att ett positivt kreditupplysningsregister ska inrättas. Syftet med registret är dels att hjälpa kreditgivarna i bedömningen av de kreditsökandes kreditvärdighet, dels att hjälpa hushållen i hanteringen av den egna ekonomin. Målet är att förebygga överskuldsättning. Avsikten är att registret ska tas i bruk […]

Läs mer

Norge introducerar nationellt kreditregister för att stoppa överskuldsättning

Lättillgängliga krediter och låga räntor är två viktiga orsaker bakom problemet med överskuldsättning. I Norge har ett nytt initiativ vänt utvecklingen. Nationella kreditregister har blivit ett viktigt verktyg för att kontrollera skulderna. Situationen i Norge såg bekymmersam ut för några år sedan. Det var lätt att få tillgång […]

Läs mer

Konsumentverket ser områden där skyddet för konsumenter bör stärkas

Skuldsättning till följd av konsumtionslån har ökat kraftigt. Ett växande antal av dessa lån hamnar hos Kronofogden. Ett förändrat konsumtionsmönster där fler handlar på nätet och väljer att betala senare driver på skuldutvecklingen. Det visar en ny rapport från Konsumentverket. Länk till artikeln Länk till rapporten Källa: Konsumentverket

Läs mer

Konsumentskyddsrapport 2021

Betalning med faktura eller andra krediterbjudanden är en integrerad del av att handla på nätet. Unga utmärker sig med små marginaler och många påminnelser och inkassokrav. De riskerar tidigt i livet hamna i en besvärlig ekonomisk situation som följer dem en stor del av livet. Osund kreditgivning är […]

Läs mer

Finansinspektionen sätter in fler åtgärder mot de ökade konsumtionslånen

Personer som tar konsumtionslån får ofta betalningssvårigheter. Nu ska Finansinspektionen fokusera på att granska om långivarnas kreditprövningar är tillräckliga och skärpa sina råd. – Vi ser med oro på konsumentens position här, säger generaldirektör Erik Thedéen. Läs hela artikeln Källa: Dagens Nyheter

Läs mer

Ministern vill se lägre skulder för hushållen

En före detta managementkonsult tar över finansmarknadsfrågorna i regeringen. Åsa Lindhagen (MP) vill gärna se minskad skuldsättning hos hushållen och anser att finansmarknaden spelar en viktig roll i omställningen mot ett hållbart samhälle. Läs hela artikeln Källa: SvD

Läs mer

Kindred avslöjar: Så mycket pengar kommer från problemspelare

4,3 procent av Kindreds spelöverskott kommer från problemspelare, avslöjar speloperatören för första gången någonsin. Vd:n Henrik Tjärnström vill att den siffran ska vara noll vid utgången av 2023. Läs hela artikeln Källa: Dagens Industri

Läs mer

Bättre statistik över hushållens tillgångar och skulder ses över i ny utredning

Regeringen har idag beslutat om att ge en särskild utredare i uppdrag att undersöka hur individbaserad statistik över hushållens tillgångar och skulder kan tas fram. Statistiken ska bidra till en fullgod bild av hushållens finansiella ställning utan att den personliga integriteten och skyddet för personuppgifter åsidosätts. Läs hela […]

Läs mer

Kreditupplysningsföretagen kan sköta kreditregister

Den senaste tiden har det kommit krav på ett nationellt kreditregister som ett sätt att hantera en stigande överskuldsättning. Detta är särskilt problematiskt för kreditkort, konsumentkrediter och privatlån utan säkerhet. Även fastighetsbelåning är idag svårt att kvantifiera när enbart inteckningarnas belopp är kända men inte den underliggande belåningen.

Läs mer

Denna webbplats använder cookies för att analysera trafik och mäta effektiviteten i kampanjer. Genom att klicka "Acceptera" godkänner du användandet av cookies.