Bättre statistik över hushållens tillgångar och skulder ses över i ny utredning

Bättre statistik över hushållens tillgångar och skulder ses över i ny utredning


Regeringen har idag beslutat om att ge en särskild utredare i uppdrag att undersöka hur individbaserad statistik över hushållens tillgångar och skulder kan tas fram. Statistiken ska bidra till en fullgod bild av hushållens finansiella ställning utan att den personliga integriteten och skyddet för personuppgifter åsidosätts.

Läs hela artikeln

Källa: Pressmeddelande från Finansdepartementet


Denna webbplats använder cookies för att analysera trafik och mäta effektiviteten i kampanjer. Genom att klicka "Acceptera" godkänner du användandet av cookies.