Ja till nationellt skuldregister – Jenny Nilzon, SPER

Ja till nationellt skuldregister – Jenny Nilzon, SPER

Vid årsskiftet 2019/20 hade sammanlagt 308 310 svenskar skulder för drygt 70 miljarder hos Kronofogden. Tyvärr går trenden åt fel håll: Året innan var 17 000 fler skuldsatta, men de sammanlagda skulderna var 1,6 miljarder lägre. Kostnaden för samhället beräknas uppgå till mellan 30-50 miljarder kronor per år […]

Läs mer

Sverige behöver ett nationellt skuldregister

Krediter och konsumtionslån spelar en viktig roll i vårt ekonomiska system och det är många som ser ett behov av finansiering till olika projekt eller mindre investeringar. Under de senaste åren kan vi se att de svenska hushållens lån till konsumtion har vuxit. I dag står konsumtionslånen för […]

Läs mer

Myndigheter föreslår spärrtjänst för lån

Små lån kan bli stora problem.Myndigheter vill att kreditgivningsbranschen gör mer för att stärka konsumentskyddet och föreslår bland annat ett spärregister för konsumtionslån. Läs hela artikeln Källa:  TT Nyhetsbyrån

Läs mer

Branschen måste ta ett större ansvar för konsumtionslånen

I väntan på nya verktyg som stärker konsumentskyddet, som en möjlighet för långivare att se kundernas alla skulder, måste bolagen också ta sitt ansvar för att motverka att konsumenter far illa. Det var det samlade budskapet när myndigheterna träffade branschen för att diskutera konsumtionslån. Läs hela artikeln Källa: […]

Läs mer

Åtta av tio vill att regeringen utreder överskuldsättningen

Åtta av tio svenskar, 80 procent, vill att regeringen tillsätter en statlig utredning som kan föreslå åtgärder för att minska överskuldsättningen i samhället. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av UC. Länk till artikeln Källa:UC

Läs mer

FI klargör kraven på kreditprövning vid konsumtionslån

Kreditprövningar vid konsumtionslån behöver förbättras. Därför föreslår Finansinspektionen (FI) nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden. De nya råden tydliggör vilken information kreditgivare bör grunda sina kreditprövningar på och hur de bör bedöma låntagarens betalningsförmåga. Vi ger också exempel på när en kreditgivare bör avråda från lån som […]

Läs mer

Ett positivt kreditupplysningsregister inrättas för att förebygga överskuldsättning

En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår att ett positivt kreditupplysningsregister ska inrättas. Syftet med registret är dels att hjälpa kreditgivarna i bedömningen av de kreditsökandes kreditvärdighet, dels att hjälpa hushållen i hanteringen av den egna ekonomin. Målet är att förebygga överskuldsättning. Avsikten är att registret ska tas i bruk […]

Läs mer

Norge introducerar nationellt kreditregister för att stoppa överskuldsättning

Lättillgängliga krediter och låga räntor är två viktiga orsaker bakom problemet med överskuldsättning. I Norge har ett nytt initiativ vänt utvecklingen. Nationella kreditregister har blivit ett viktigt verktyg för att kontrollera skulderna. Situationen i Norge såg bekymmersam ut för några år sedan. Det var lätt att få tillgång […]

Läs mer

Konsumentverket ser områden där skyddet för konsumenter bör stärkas

Skuldsättning till följd av konsumtionslån har ökat kraftigt. Ett växande antal av dessa lån hamnar hos Kronofogden. Ett förändrat konsumtionsmönster där fler handlar på nätet och väljer att betala senare driver på skuldutvecklingen. Det visar en ny rapport från Konsumentverket. Länk till artikeln Länk till rapporten Källa: Konsumentverket

Läs mer

Konsumentskyddsrapport 2021

Betalning med faktura eller andra krediterbjudanden är en integrerad del av att handla på nätet. Unga utmärker sig med små marginaler och många påminnelser och inkassokrav. De riskerar tidigt i livet hamna i en besvärlig ekonomisk situation som följer dem en stor del av livet. Osund kreditgivning är […]

Läs mer

Denna webbplats använder cookies för att analysera trafik och mäta effektiviteten i kampanjer. Genom att klicka "Acceptera" godkänner du användandet av cookies.