DN Debatt. ”UC vill stoppa statligt skuldregister för att skydda sin egen affärsverksamhet”

DN Debatt. ”UC vill stoppa statligt skuldregister för att skydda sin egen affärsverksamhet”


Företrädare för kreditmarknaden och spelbranschen: UC:s förslag kan förvisso vara intressanta att utreda, men att ställa dem som ett alternativ till ett statligt register är inte logiskt.

Länk till artikeln

Källa: DN


DN Debatt Repliker. ”Minska överskuldsättningen med en bredare utredning”


Gabriella Göransson och Jukka Ruuska från affärs- och kreditinformationsföretaget UC: Låt inte en utredning om överskuldsättningen begränsas till ett statligt skuldregister.

Länk till artikeln

Källa: DN


DN Debatt. ”Bromsa ökande skuldsättning med ett statligt skuldregister”


Företrädare för kreditmarknaden och spelbranschen: Nya finansmarknadsministern Åsa Lindhagen (MP) bör snarast tillsätta en utredning.

Den ökande överskuldsättningen är ett stort samhällsproblem. Det är hög tid att staten inför ett nationellt skuldregister för att hjälpa skuldsatta och ge heltäckande upplysningar till banker och andra kreditgivare.

Läs hela artikeln

Källa: DN Debatt


Ja till nationellt skuldregister – Patrik Hofbauer, Svenska spel


Överskuldsättning är ett stort och växande samhällsproblem. Det är en tragedi för individen, en osäker situation för företagen, och en onödig kostnad för samhället. Ett nationellt skuldregister skulle vara ett effektivt verktyg för att stävja utvecklingen. 

I ett första avsnitt i en miniserie hör vi Patrik Hofbauer, VD på Svenska Spel, berätta om deras utmaningar med överskuldsättning.


Ja till nationellt skuldregister – Jenny Nilzon, SPER


Vid årsskiftet 2019/20 hade sammanlagt 308 310 svenskar skulder för drygt 70 miljarder hos Kronofogden. Tyvärr går trenden åt fel håll: Året innan var 17 000 fler skuldsatta, men de sammanlagda skulderna var 1,6 miljarder lägre. Kostnaden för samhället beräknas uppgå till mellan 30-50 miljarder kronor per år enligt Kronofogden.

Vi vill att regeringen ska utreda möjligheterna till ett nationellt kreditregister för att få stopp på problematiken med överskuldsättning.

Avsnitt två i vår serie om överskuldsättning med Jenny Nilzon, VD på SPER Spelbranschens Riksorganisation.


Sverige behöver ett nationellt skuldregister


Krediter och konsumtionslån spelar en viktig roll i vårt ekonomiska system och det är många som ser ett behov av finansiering till olika projekt eller mindre investeringar. Under de senaste åren kan vi se att de svenska hushållens lån till konsumtion har vuxit. I dag står konsumtionslånen för 20 procent av hushållens totala lånebörda, där mer än hälften av lånebetalningarna (dvs räntor och amorteringar) kommer från konsumtionslån.

Läs hela artikeln

Källa: Collector


Myndigheter föreslår spärrtjänst för lån


Små lån kan bli stora problem.Myndigheter vill att kreditgivningsbranschen gör mer för att stärka konsumentskyddet och föreslår bland annat ett spärregister för konsumtionslån.

Läs hela artikeln

Källa:  TT Nyhetsbyrån


Branschen måste ta ett större ansvar för konsumtionslånen


I väntan på nya verktyg som stärker konsumentskyddet, som en möjlighet för långivare att se kundernas alla skulder, måste bolagen också ta sitt ansvar för att motverka att konsumenter far illa. Det var det samlade budskapet när myndigheterna träffade branschen för att diskutera konsumtionslån.

Läs hela artikeln

Källa: Kronofogden


Åtta av tio vill att regeringen utreder överskuldsättningen


Åtta av tio svenskar, 80 procent, vill att regeringen tillsätter en statlig utredning som kan föreslå åtgärder för att minska överskuldsättningen i samhället. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av UC.

Länk till artikeln

Källa:UC


FI klargör kraven på kreditprövning vid konsumtionslån


Kreditprövningar vid konsumtionslån behöver förbättras. Därför föreslår Finansinspektionen (FI) nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden. De nya råden tydliggör vilken information kreditgivare bör grunda sina kreditprövningar på och hur de bör bedöma låntagarens betalningsförmåga. Vi ger också exempel på när en kreditgivare bör avråda från lån som är ofördelaktiga för konsumenten. Förslaget går nu ut på remiss.

Källa: Finansinspektionen

Länk till artikeln


Denna webbplats använder cookies för att analysera trafik och mäta effektiviteten i kampanjer. Genom att klicka "Acceptera" godkänner du användandet av cookies.